UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

OnlineOtpad.com

Kako bi se rizici korišćenja OnlineOtpad.com Platforme sveli na minimum savetujemo da pročitate Uputsvo za korišćenje OnlineOtpad.com, Uslove za korišćenje OnlineOtpad.com, kao i Spisak nedozvoljenih ponašanja na OnlineOtpad.com. Takođe preporučujemo da sva plaćanja i obaveštavanja vršite u skladu sa opcijama navedenim u ponudi; plaćanje vršite isključivo na podatke koje dobijete od OnlineOtpad.com i da koristite prednosti OlineOtpad.com zaštite.

 

Rokovi za realizaciju
– Za uspostavljanje kontakta sa članom: 2 dana od dana kupovine tj. prodaje (i prodavac i kupac su dužni da se jave drugoj strani u ovom roku);
– Za uplatu novca (ukoliko se plaćanje vrši pre isporuke): 5 dana od dana kupovine.
– Za završetak saradnje: 8 dana od dana kupovine.

Računanje rokova obuhvata i neradne dane, odnosno subotu i nedelju.
Izuzetak predstavljaju praznici (verski ili državni) kada se platni promet ne obavlja niti rade kurirske službe i tada se rokovi pomeraju na prvi radni dan.
Ako jedna ugovorna strana ne ispoštuje neki od rokova, a druga strana se nije sa tim saglasila , druga strana ima pravo da odustanete od dalje saradnje. Takođe ga može negativno oceniti.
Ako se ugovorne strane sporazumeju, rokovi se mogu produžiti.

 

Ponuda
– Klikom na dugme “PORUČI” kupac zakljucuje ugovor o kupoprodaju pod navedenim uslovima u objavljenoj ponudi od strane prodavca.

 

Troškovi transporta
Troškovi transporta snosi kupac. Prodavac može u ponudi naznačiti da troškove dostave (transporta) snosi prodavac.
Troškovi moraju biti realni i u skladu sa važećim cenovnikom transportne službe. Ukoliko postoje i troškovi pakovanja, oni se moraju naglasiti i biti realni i nedvosmisleno precizirati u ponudi.
Prodavac šalje predmet na adresu koju kupac naznači tj. adresu koju dobije od OnlineOtpad.com. Kupac moze prilikom kupovine navesti i alternativnu adresu za isporuku.
Postoji i mogućnost ličnog preuzimanja predmeta, i tada nije dozvoljeno naplaćivati troškove dostave/transporta. Pravilo je da se preuzimanje vrši na adresi prodavca, osim ukoliko na ponudi nije drugačije naznačeno.

 

Troškovi oglasavanja
Ukoliko prodavac raspolaže sa Prepaid kreditom na svom korisničkom nalogu, troškak za postavljen oglas bice automacki odbijen u skladu sa cenovnikom. U suprotnom neće biti moguće postaviti oglas. Aktuelni cenovnik za prodaju i dodatne usluge za OnlineOtpad.com se nalazi ovde.
Član ima pravo na isplatu preostalog iznosa Prepaid kredita sa svog korisničkog naloga tj. OnlineOtpad.com računa ukoliko raspoloživi Prepaid kredit nije bio uvećan kroz promotivne akcije. U tom slučaju zahtev je potrebno podneti putem kontak strane.

 

Premium prodavci
Premium prodavci su oni članovi, fizička ili pravna lica koja uživaju dodatne pogodnosti u korišćenju Platforme OnlineOtpad.com.
Da bi dobio status Premium korisnika, član ne sme da učestalo dobija negativne ocene od kupaca, izbegava uvažavanje reklamacija, preti i vređa druge članove ili članove OnlineOtpad.com tima, ili da na bilo koji način grubo krši pravila OnlineOtpad.com.

Premium prodavac ostvaruje sledeće posebne pogodnosti:
– čuvanje isteklih oglasa tj. ne prodatih predmeta do 1 godine radi jednostavnije obnove oglasa
– efikasnu podršku putem telefona
– njegove poruke upućenje tehničkoj podršci su najvišeg prioriteta
– brisanje negativnih osena ima najviši prioritet kao i rešavanje njegovih eventualnih nesporazuma sa korisnicim
– direktna pomoć rukovodioca tehničke podrške ako su problem teži za rešavanje

 

Sistem ocenjivanja
U roku od 30 dana od realizcije prodaje/kupovine, član može da oceni saradnju.
Ukoliko član propusti da izvrši ocenjivanje u ovom roku, sistem će automatski dodeliti pozitivnu ocenu sa napomenom “Automatski dodeljena pozitivna ocena” nakon isteka tog roka.
Pozitivna ocena se dodeljuje za svaku uspešnu saradnju kao i prodavcu koji je spreman da uvaži reklamaciju za predmet.
Negativna ocena se dodeljuje članu koji neopravdano odustane od saradnje ili ne ispoštuje rokove. Takođe, prodavcu koji odbije da uvaži opravdanu i osnovanu reklamaciju za predmet dodeljuje se negativna ocena.
Nije dozvoljeno da kupac kome je reklamacija prihvaćena negativno oceni prodavca.
OnlineOtpad.com tim zadržava diskreciono pravo poništavanja (brisanja ) dodeljenih ocena, kao i parvo da u svakoj pojedinačnoj sitaciji ne poništi (obriše) ocenu.
Neutralan ocena se dodeljuje članu koji nije zadovoljio očekivanja kupca ili prodavca iako je saradnja uspešno završena.

 

 

INTERNET PRODAVNICA

Internet prodavnice nalaze se na sledećoj adresi: https://www.onlineotpad.com/prodavnica/
Kupac klikom na opciju “PORUČI”, daje ponudu za zaključenje ugovora o kupoprodaji.
Povratnom porukom, najkasnije u roku od 2 dana, OnlineOtpad.com. potvrđuje porudžbinu i obaveštava prodavca i kupca pod kojim uslovima je ugovor zaključen. Rok za isporuku iznosi onoliko radnih dana koliko je prodavac naveo u oglasu od dana potvrđivanja porudžbine. Rok za placanje kupljenog proizvoda iznosi 3 dana, ako je kupac izabrao opciju plaćanja
proizvoda na tekući račun. Ako je kupac izabrao opciju plaćanja pouzećem, plaćanje se vrši prilikom primo predaje proizvoda od strane kurirske službe.

Prodavac uslugu isporuke vrši putem operatora poštanskih usluga koji moze biti naveden u opisu same ponude, u skladu sa njegovim zvaničnim cenovnikom, a troškovi isporuke padaju na kupca.

 

Rešavanje nesporazuma sa članom
Ako saradnik nije ispunio neku obavezu ili je prekršio pravila, možete ga kontaktirati putem e-maila ili telefonom, radi dogovora i saradnju oceniti u skladu sa pravilima ocenjivanja.
Ukoliko na taj način ne uspete da rešite nesporazum, pošaljite poruku korisničkoj podršci OnlineOtpad.com preko formulara na Kontakt strani. Potrudićemo se da pomognemo da se dođe do najboljeg rešenja.

OnlineOtpad.com tim može razmatrati nesporazume i pomagati u rešavanju u sledećim slučajevima:
– ispoštovani su rokovi i izabrane opcije plaćanja,
– kupac je izvršio uplatu na podatke koje je OnlineOtpad.com dostavio,
– kupac reklamira predmet prodavcu u roku od 15 dana od potvrde kupovine, a nama se obrati u roku za ocenjivanje (30 dana od kupovine),
– član je uložio žalbu OnlineOtpad.com timu na ocenu u roku od 15 dana od dobijanja ocene.

U svakom trenutku za pomoć i savet se možete obratiti policiji i drugim nadležnim organima u skladu sa Zakonima Republike Srbije.

Nedozvoljena ponašanja na Platformi OnlineOtpad.com definisana su Spiskom nedozvoljenih ponašanja.

 

Prestnak članstva

Član ima pravo da otkaže članstvo u bilo kom trenutku, iz bilo kog razloga i bez obrazloženja. Član je dužan da pre otkazivanja članstva izvrši sve ugovorene i započete obaveze učinjene prema drugim korisnicima. Članstvo se otkazuje slanjem poruke sa Kontakt formulara sa svog naloga. Izjavom o otkazivanju članstva upućene od strane člana, prestaju sva prava člana a sve neizmirene obaveze člana prema OnlineOtpad.com istovremeno dospevaju. U ovim slučajevima član je u obavezi da plati troškove obrade prema važećem cenovniku.

OnlineOtpad.com ima pravo da članu otkaže članstvo i pristup svojoj Platformi ili da ograniči pristup pojedinim segmentima svoje Platforme, naročito ako član ne postupa saglasno Uslovima korišćenja. Ovo može učiniti bez obrzloženja i u bilo koje vreme.
Samo uz izričitu saglasnost OnlineOtpad.com, član kome je otkazano članstvo od strane OnlineOtpad.com može ponovo pristupiti kao član Platformi OnlineOtpad.com.

Kako bi se rizici korišćenja OnlineOtpad.com Platforme sveli na minimum savetujemo da pročitate Uputsvo za korišćenje OnlineOtpad.com , da sva plaćanja i obaveštavanja vršite u skladu sa opcijama navedenim u ponudi, plaćanje vršite isključivo na podatke koje dobijete od OnlineOtpad.com i koristite prednosti OlineOtpad.com zaštite.

Polovni i novi

Rezervni automobilski delovi

Gume, Felne, Točkovi

I oprema za Vaš automobil

Oglasite se lako

Na brz i savremen način

Your Cart
0
X