REKLAMACIJE

OnlineOtpad.com

Svaki korisnik Platforme ima pravo da uloži reklamaciju u razumnom roku, a najkasnije u zakonskom roku, na pružene usluge, odnosno kvalitet pružene usluge ili zbog neizvršenja usluge.

 

Ukoliko OnlineOtpad.com utvrdi da je reklamacija člana osnovana, OnlineOtpad.com će ispuniti sve zakonski definisane obaveze.

 

Ne postoji odgovornost OnlineOtpad.com ukoliko, korisnik nakon kupovine neke od usluga koje nudi OnlineOtpad.com Platforma, utvrdi da je istu greškom kupio, a ta usluga bude izvršena od strane OnlineOtpad.com.

 

OnlineOtpad.com ne preuzima odgovornost za nespretno i nesmotreno korišćenje OnlineOtpad.com Platforme i usluga koje ona nudi od strane korisnika.

 

Reklamacija korisnika se upućuje putem Kontakt strane. Korisnik je dužan da opiše nedostatke (kod koje usluge se nedostatak pojavio i kada, na koji način uslugu nije mogao da koristi i tome slično).

 

Nakon prijema reklamacije OnlineOtpad.com razmatra navode iz reklamacije i na istu odgovara pisanim putem.

 

Povraćaj naknade – reaktivacija oglasa

Prodavac ima pravo na povraćaj naknade koja je obračunata u skladu sa Cenovnikom, a u vezi sa zaključenjem konkretnog ugovora samo u slučaju da kupoprodaja nije realizovana usled okolnosti koje ne predstavljaju krivicu prodavca.

 

Prodavac će imati pravo na povraćaj naknade u sledećim slučajevima:
-kada kupac bez osnova odustane od kupovine;
-ako kupac ne želi da preuzme predmet,
-ako kupac ne prihvata uslove koje je prodavac naveo u opisu ponude
-u drugim slučajevima kada kupac na drugi način skrivi raskid ugovora.

 

U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, OnlineOtpad.com je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja.

 

Kod povraćaja sredstava OnlineOtpad.com upućuje zahtev banci da izvrši povraćaj novčanih sredstava na račun korisnika kartice.

 

 

 

Stranica je poslednji put ažurirana 22.04.2021. godine.

Polovni i novi

Rezervni automobilski delovi

Gume, Felne, Točkovi

I oprema za Vaš automobil

Oglasite se lako

Na brz i savremen način

Your Cart
0
X