POLITIKA PRIVATNOSTI

OnlineOtpad.com

U narednom tekstu možete se upoznati sa pravima, obavezema i procedurama u vezi sa vašim ličnim podacima koje OnlineOtpad.com prikuplja, obrađuje i koristi. Tačnije, možete se upoznati sa načinom na koji prikupljamo, koristimo i obrađujemo vaše lične podatke kao i o svrsi obrade tih podataka, ko ima pristup vašim podacima i zakonskom osnovu na osnovu koga napred navedeno vršimo.

 

Prikupljanje, korišćenje i obrada podataka se odnosi kako na korisnike sajta OnlineOtpad.com (registrovane korisnike) tako i na posetioce ovog sajta (posetioci sajta koji nisu registrovani članovi).

 

Na ovim stranicama ćete se upoznati kako i koliko brinemo o bezbednosti podataka koje delite sa OnlineOtpad.com platformom.

 

Zaštita privatnosti

U ime OnlineOtpad.com obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalititne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni OnlineOtpad.com odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

 

OnlineOtpad.com je rukovalac odnosno odgovoran je za obradu Vaših podataka o ličnosti.

 

Podaci o trgovcu

Pun naziv pravnog subjekta: Online otpad d.o.o.
Adresa: Kneza Aleksandra br. 186, 32300 Gornji Milanovac
Matični broj: 21626040
PIB: 112199051
Delatnost i šifra delatnosti: Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta – 4791
E-mail: info@onlineotpad.com
Web adresa: www.onlineotpad.com
Telefon: (381) 060 14 44 764

 

Sva pitanja, eventualne pritužbe i dodatne informacije u vezi sa obradom Vaših ličnih podataka možete uputiti na adresu: info@onlineotpad.com, poštom na adresu

 

KOLAČIĆI-POLITIKA UPOTREBE

Naš sajt OnlineOtpad.com koristi takozvane kolačiće. Kolačići predstavljaju skup informacija sačuvanih na vašem uređaju (računaru/pametnom telefonu/tabletu) i imaju za cilj optimalno korišćenje nekih funkcija pri poseti sajtu, web stranici.

 

Kao korisnik ili posetilac našeg sajta možete blokirati kolačiće, s tim što vam u tom slučaju mogu biti ograničene odnosno nedostupne neke mogućnosti stranice.

 

Neki kolačići se brišu posle zatvaranja vašeg pretraživača (kolačići cesije).
Drugi su trajni, odnosno ostaju na vašim uređajima tako da pomoću njih možemo da prepoznamo vaša pretraživanja u slučaju sledeće posete sajtu. Na ovaj način se omogućava stranici da vam prosledi informacije koje odgovaraju vašim interesovanjima, odnosno dobijaćete informacije koje vas verovatno zanimaju, uzimajući u obzr vaša prethodna interesovanja na našim stanicama. Ukoliko to želite, na vašem uređaju odnosno vašem pretraživaču možete podesiti upotrebu kolačića, pa čak i blokirati iste.

 

Neki kolačići su neophodni za osnovno funkcionisanje veb-sajta OnlineOtpad.com internet platforme.

 

Postoje i statistički kolačići koji služe da analiziramo kako posetioci koriste naš veb-sajt, a u cilju poboljšanja funkcionalnosti.

 

Za korišćenje takozvanih marketinških kolačića neophodan je vaš pristanak, jer njima vam prosleđujemo reklame koje su vezane za usluge i proizvode koji vas interesuju.

 

Postoje i kolačići takozvanih trećih strana. Te kolačiće takođe možete blokirati.

 

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

U cilju što bolje usluge OnlineOtpad.com prikuplja samo neophodne podatke o ličnost, u zavisnosti od relacije koja se uspostavlja sa OnlineOtpad.com platformom.

 

Zakonitost prikupljanja i obrade ličnih podataka OnlineOtpad.com

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti RS predviđa da je zakonita obrada podataka o ličnosti, između ostalog, ako je obrada neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora, kao i ako je obrada neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca (član 12 navedenog Zakona).

 

Na osnovu napred navedenog OnlineOtpad.com. prikuplja i obrađuje sledeće podatke o ličnosti:

Lični podaci korisnika naloga - članova OnlineOtpad.com platforme
Svrha obrade
Identifikacioni i kontakt podaci: ime i prezime, opciono naziv firme, adresa, odnosno sedište firme, JMBG, opciono MB, PIB za pravna lica, kontakt telefon, e-mail, datum rođenja; podaci o šiframa (kredencijalima);
IP adrese i browser fingerprint (osobine internet pretraživača i uređaja, operativni sistem i odgovarajuća verzija ili drugi prepoznavatelji uređaja, geolokacijski podaci, podaci o stranicama koje korisnik posećuje, vreme posete sajta
Dodela korisničkog naloga - registracija i korišćenje OnlineOtpad.com platforme; bezbednost i sprečavanje prevara
Email adresa
mogućnost odjave prijema promotivnih ponuda
Slanje promotivnih ponuda, informisanja o aktivnostima OnlineOtpad.com.
Podaci o ponudama
Oglašavanje i kupoprodaja
Podaci o finansijskim transakcijama
Uplate na korisnički nalog i troskovi realizacije usluga OnlineOtpad.com
Podaci o komunikaciji sa drugim korisnicima Online.Otpad.com platforme
Realizacija kupoprodaje i sprečavanja prevara
Podaci o kontaktima sa OnlineOtpad.com korisničkom podrškom
Poboljšanje usluga i korisničke podrške
Lični podaci posetilaca
(lica koja nisu registrovani članovi OlineOtpad.com platforme)
Svrha obrade
IP adrese i browser fingerprint
Bezbednost OnlineOtpad.com internet platforme i sprečavanje prevara
Podaci o kontaktima sa OnlineOtpad.com korisničkom podrškom
Poboljšanje korisničke podrške

U slučaju da korisnik ili posetilac sajta deli sa nama lične podatke druge osobe, mora imati prethodnu saglasnost te osobe. Dužni ste da informišete osobe čije podatke delite o načinu obrade podataka o ličnosti koji je u skladu sa našim Pravilima o zaštiti privatnosti.

 

Za neke svrhe obrade, vaše lične podatke obrađujemo na osnovu vašeg pristanka za obradu podataka o ličnosti uz prethodno obaveštavanje o svim bitnim aspektima obrade. Bitno je da znate da pristanak u bilo kom momentu i bez obrazloženja možete povući, što za posledicu ima prestanak dalje obrade.

 

Takođe, u nekim situacijama imamo legitiman interes za obradu vaših podataka, kao npr. kada je obrada neophodna u svrhu sprečavanja prevara ili eventualnih zloupotreba.

 

Možemo da obrađujemo vaše lične podatke ukoliko to od nas zakon zahteva. Takođe, možemo da obrađujemo vaše lične podatke ukoliko je obrada neophodna u cilju zaštite vaših životnih interesa. Ukoliko obrađujemo vaše lične podatke kada to od nas zakon zahteva ili u cilju zaštite vaših životnih interesa, obavestićemo vas o tome.

 

Kako bismo ostvarili našu poslovnu svrhu, obrađujemo Vaše lične podatke na osnovu legitimnog interesa. Naravno, to radimo samo ukoliko Vaš interes ili Vaša osnovna prava i slobode ne pretežu nad našim legitimnim interesom.

 

Ko može koristiti podatke

Vaši podaci neće biti dostupni niti prosleđeni neovlašćenim trećim osobama.
Vaši podaci mogu biti dostupni:
-zaposlenima u našoj kompaniji (licima koja su u radnom odnosu u našoj kompaniji ili po drugom osnovu radno angažovana u našoj kompaniji) u meri u kojoj je to neophodno za obradu
– u slučaju statusnih promena naše kompanije, pravno lice koje nas preuzima ili novonastalo pravno lice može imati pristup vašim ličnim podacima
– naša kompanija u svom redovnom poslovanju ima treća lica za svoje sradnike ( ta lica nam pružaju usluge obrade kao obrađivači podataka-softverske kompanije, markentiške kompanije i slično). Ova lica mogu imti pristup vašim podacima
-pristup podacima mogu imati i povezana lica sa našom kompanijom u smislu odredbi Zakona privrednnim društvima, u okviru legitimnog interesa

 

Zaštita podataka:

U cilju bezbednosti podataka koje obrađujemo, uvek nastojimo da primenjujemo neophodne standarde u zaštiti podataka o ličnosti, te da primenjujemo sve neophodne tehničke, organizacione i kadrovske mere zaštite u skladu sa zahtevima važećeg zakona o zaštiti podataka o ličnosti, uključujući, ali ne ograničavajući se na: tehničke mere zaštite, mere zaštite koje se odnose na fizički pristup mestu gde su sačuvani vaši podaci, mere zaštite informacione bezbednosti vaših podataka u skladu sa važećom regulativom, i ostale mere koje su primerene obradi i neophodne da bi se obezbedila zaštita konkretnih podataka o ličnosti.

 

Treća lica koja obrađuju podatke takođe imaju obavezu da primenjuju sve potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere.

 

Lični podaci se brišu, prema propisanim pravilima, čim se ispuni njihova svrha. U zavisnosti od svrhe obrade podataka, primenjuju se različita pravila o brisanju podataka. Prikupljeni podaci imaju i naznaku s pravilom brisanja. Kada istekne period zadržavanja podataka, sačuvani podaci će biti izbrisani.

 

Transfer podataka o ličnosti van Srbije:

Pojedini obrađivači koji mogu da pristupe ličnim podacima, imaju sedište u stranim zemljama, i to pre svega u državama članicama EU odnosno u državama članicama Konvencije Saveta Evrope 108. Iznošenje podataka u ove države se vrši na osnovu podrazumevanog nivoa primerene zaštite ličnih podataka u tim zemljama, u skladu sa zakonom.

 

Ukoliko pojedini obrađivači imaju sedište izvan gore pomenute grupe zemalja, iznošenje podataka bi bilo moguće isključivo uz primenu odredbi člana 65. zakona o zaštiti podataka o ličnosti kojim se reguliše prenos uz primenu odgovarajućih mera zaštite.

 

Korisnici i posetioci OnlineOtpad.com imaju sledeća prava:

a) Pravo da se dobije informacija o tome da li vršimo obradu vaših ličnih podataka i na koji način

b) Pravo pristupa: Lica imaju pravo pristupa svojim ličnim podacima da li se njegovi lični podaci obrađuju i da li se obrada vrši u skladu sa zakonom

c) Pravo na ispravku: Lice ima pravo da zatraži ispravljanje svih netačnih ili nepotpunih podataka o njemu, kako bi se zaštitila tačnost takvih informacija i adaptacija za pravilnu i zakonitu obradu podataka.

d) Pravo na brisanje i opoziv pristanka: Lice ima pravo da traži da Rukovalac podataka izbriše informacije o njemu i da više ne obrađuje te podatke. Nakon čega će lice od strane Rukovaoca biti informisano o pravnim posledicama brisanja i opoziva pristanka, a koji se odnosi na nemogućnost sprovođenja dalje svrhe obrade (korišćenje ovog prava može značiti nemogućnost daljeg korišćenja naših usluga)

e) Pravo ograničavanja obrade: Lice ima pravo da traži od Rukovaoca podataka ograničenje u obradi njegovih podataka (korišćenje ovog prava može značiti nemogućnost daljeg korišćenja naših usluga).

f) Pravo prenosivosti podataka: Lica čiji se podaci obrađuju mogu lako da prenesu podatke koje jedan rukovalac obrađuje o njima drugom rukovaocu.

g) Pravo da ne bude predmet automatizovanog pojedinačnog odlučivanja: Lice ima pravo da ne bude predmet odluke zasnovane isključivo na automatskoj obradi, uključujući profilisanje, ako takvo profilisanje daje pravno dejstvo u odnosu na vlasnika podataka ili slično značajno utiče na njega

 

Vaše lične podatke ćemo čuvati najduže 30 dana od dana brisanja korisničkog naloga, osim ukoliko je posebnim zakonom propisana obaveza čuvanja podataka u dužem vremenskom trajanju, odnosno roku (npr. 30 dana za lične podatke koji se prikupljaju od oglašivača, 2 godine podaci o reklamacijama korisnika).

 

Više informacija o obradi vaših ličnih podataka možete dobiti na mejl: office@onlineotpad.com

 

Odgovorni nadležni organ u Republici Srbiji:

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije, Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, e-mail: office@poverenik.rs ; tel: 011 3408 900.

Ukoliko smatrate da vase poatke obrađujemo suprotno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti možete se obratiti Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije.
Zaštitu svojih možete ostvariti i u sudskom i upravnom postupku.

 

Pravo izmene:

OnlineOtpad.com zadržava pravo na promenu Pravila o zaštiti podataka u skladu sa zakonskim odredbama. O svim važnim promenama korisnici i posetioci Online Otpad.com platforme će biti obavešteni.

 

 

 

Stranica je poslednji put ažurirana 29.04.2021. godine.

Polovni i novi

Rezervni automobilski delovi

Gume, Felne, Točkovi

I oprema za Vaš automobil

Oglasite se lako

Na brz i savremen način

Your Cart
0
X